Rebel Bodies Rebel Cities ↑ 

Authors: Victor Cano Ciborro + Mansi  Shah
Contributions of: Purvi Tank, Aditi Mishra, Atal Chadha, Bhumika Sachdev, Heenal Chavda, Dhwani Doshi, Dibyashekhar Bhattamishra, Divya Rampal, George Verghese, Haiya Dalal, Jaimin Bali, Khevana Makhanwala, Khushali Haji, Raghav Kohli, Sakshi Sharma and Sparsh Patlan

CEPT UNIVERSITY

view more